Có phải thay đổi sổ đỏ không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - UPLAND | Mua bán nhà đất bất động sản

Có phải thay đổi sổ đỏ không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - UPLAND | Mua bán nhà đất bất động sản

Có phải thay đổi sổ đỏ không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - UPLAND | Mua bán nhà đất bất động sản

Có phải thay đổi sổ đỏ không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - UPLAND | Mua bán nhà đất bất động sản

Có phải thay đổi sổ đỏ không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - UPLAND | Mua bán nhà đất bất động sản
Có phải thay đổi sổ đỏ không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - UPLAND | Mua bán nhà đất bất động sản

Có phải thay đổi sổ đỏ không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào?

27-01-2018

Có phải thay đổi 'sổ đỏ' không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào?

Việc quy định sổ đỏ ghi tên các thành viên gia đình từ 5/12 khiến nhiều người lo ngại việc mua bán chuyển nhượng nhà đất sẽ là 'hành trình đầy gian nan' thành viên đó đi công tác hoặc sống ở xa.

Có phải thay đổi 'sổ đỏ' không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - Ảnh 1

Sang tên "sổ đỏ" xin xác nhận của thành viên có tên nhưng ở xa thế nào?

Lãnh đạo Cục đăng ký đất đai (Bộ TNMT), Sở TNMT Hà Nội và luật sư đã giúp giải đáp thắc mắc về sang tên sổ đỏ có ghi tên các thành viên gia đình trong buổi tọa đàm "Làm rõ quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 25/11.

Người có tên trong sổ đỏ nhưng ở xa có thể ủy quyền giao dịch

Về việc xin xác nhận thế nào nếu thành viên gia đình có tên trong sổ đỏ ở xa, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT, cho biết 2 giải pháp để chủ sử dụng đất cũng như chủ sở hữu tài sản có thể lựa chọn 1 trong 2 là: Khi tham gia giao dịch với các hộ gia đình có các thành viên chung quyền sử dụng đất có thể lựa chọn hình thức cùng ký giao kết, giao dịch.

Phương án 2 là ủy quyền cho người đại diện thực hiện các giao dịch. Như vậy nếu chọn phương án 2, không phải là khi ở xa muốn giao dịch (sang tên sổ đỏ - PV) lại phải trở về nơi có đất để ký kết giao dịch.

Có phải thay đổi 'sổ đỏ' không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - Ảnh 2

Sổ đỏ phải ghi tên các thành viên gia đình từ 5/12

Về thắc mắc nếu trong hộ gia đình đó có người từ chối đứng tên trong sổ đỏ, nhưng sau khi chuyển nhượng sổ đỏ lại đòi quyền lợi thì xử lý thế nào, ông Mai Văn Phấn cũng giải thích rõ: Việc ghi tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận (sổ đỏ) có 17 trường hợp quy định rất rõ ràng cách ghi như thế nào với từng trường hợp cụ thể. Một thành viên có quyền sử dụng đất trong gia đình từ chối không đứng tên là đã từ bỏ quyền của mình. Sau này người đó muốn khôi phục lại thì không có cơ sở để khôi phục.

Có phải đổi "sổ đỏ" theo quy định mới không?

Theo quy định mới, sổ đỏ phải ghi tên các thành viên gia đình (Thông tư 33)dẫn tới nhiều người thắc mắc liệu có phải đổi sổ mới không?

Có phải thay đổi 'sổ đỏ' không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - Ảnh 3

Tọa đàm "Làm rõ quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

Về vấn đề này, ông Mai Văn Phấn cho rằng đã được quy định tại điều 98 của Luật đất đai, là các giấy chứng nhận đã cấp trước đây đều vẫn có giá trị pháp lý, việc cập nhật, chỉnh lý, bổ sung tên cho đúng theo quy định tại khoản 5 điều 6 của Thông tư 33 là khi các giao dịch thực hiện ở các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền phải cập nhật đúng tên chủ thể là thành viên của hộ gia đình mà có chung quyền sử dụng đất.

Có phải thay đổi 'sổ đỏ' không, xin xác nhận của thành viên ở xa thế nào? - Ảnh 4

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Nội, giải thích rõ thêm: Vẫn như Thông tư 23 trước đây, bản chất lần này chỉ làm rõ ý hơn. Sổ đỏ cũ và sổ đỏ mới hoàn toàn không phải thay đổi, chỉ đến khi đăng ký biến động có nhu cầu thay đổi thì đăng ký thay đổi vào, giá trị pháp lý sổ đỏ trước đây và bây giờ không khác gì nhau.

Những thành viên nào trong gia đình được ghi tên vào sổ đỏ?

Hồng Thanh


ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN